Модул: Продажби

Създаване и управление на продажби. Издаване на платежни документи – Фактури, Проформи, приходни платежни нареждания