Добавихме управление на календар и клиентски файлове. Може да добавяте ваши лични бележки (напомняния за плащания, услуги и т.н.) в календара, с опция за задаване на повторение през период. Всички важни дати от вашите сделки (продажби, фактури, плащания) се отбелязва автоматично в календара Ви, С новата опция за „Файлове“, може да прикачвате към всеки ваш ..

Read more